Základní informace o komunitním plánování


Od 1.6.2019 je Město Kojetín zapojeno do střednědobého plánování
sociálních služeb Statutárním městem Přerov, které začíná proces
KPSS realizovat pro celé území obce s rozšířenou působností.

Co to je komunitní plánování sociálních služeb?

Komunitní plánování je způsob, jak zjišťovat potřeby občanů a podle nich utvářet nabídku sociálních služeb. Spočívá ve spolupráci a zapojení uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů (např. obcí, kraje) sociálních služeb.

Co je cílem komunitního plánování sociálních služeb?

Cílem komunitního plánování sociálních služeb je, aby lidé měli k dispozici takové sociální služby, které potřebují. Jde tedy jak o šíři nabídky různých druhů služeb, jejich místní dosažitelnost, tak i prohloubení jejich kvality. Jádrem KPSS je zapojení všech, kterých se sociální služby dotýkají a kteří chtějí přispět k jejich zlepšení, tedy jejich uživatelů, poskytovatelů, zadavatelů i veřejnosti. Jde o proces, který staví na vyjednávání a spolupráci těchto stran a představuje tak plánování služeb vycházející z reality.


Zcela klíčové je:

  • zjištění potřeb a názorů lidí (uživatelů) na sociální služby a jejich fungování
  • zjistit nabídku sociálních služeb v daném místě (jaké služby jsou poskytovány, pro jaké cílové skupiny uživatelů, v jaké kvalitě)

Porovnáním stavu poskytovaných služeb, potřeb lidí a množství finančních prostředků vzniká v procesu vzájemných konzultací komunitní plán. Ten je obecným vyhlášením, jakým směrem se mají sociální služby v obci, kraji ubírat.

Co je výsledkem komunitního plánování?

Výsledkem je zejména systém sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané na služby jsou efektivně využívány.

Kdo se účastní přípravy komunitního plánu?

Uživatelé sociálních služeb — lidé v tíživé sociální situaci, služby spotřebovávají, přijímají, nakupují, v procesu komunitního plánování vychází ze svých potřeb a přání.

Poskytovatelé sociálních služeb — jsou organizace, které služby poskytují a nabízejí, vědí, jak služby fungují a znají systémové i provozní záležitosti.

Zadavatelé sociálních služeb — jsou odpovědní za zajištění sociálních služeb na příslušném území. Jsou to především obce a kraje.

Veřejnost — veřejností máme na mysli všechny ostatní zájemce, kterým nejsou sociální služby a jejich fungování a poskytování lhostejné a jsou schopni aktivně přispět k vytvoření plánu nebo jeho realizaci.

Co získá uživatel a poskytovatel zapojením do kom. plánování?

  • Možnost podílet se na utváření celkového systému sociálních služeb
  • Příležitost prosazovat vlastní zájmy a cíle
  • Příležitost k navázání nové spolupráce
  • Informace o aktivitách, potřebách a trendech v oblasti sociálních služeb

 

 © KPSS Kojetín 2011